Ogoljen

(OG-ol-gen)
Variation: Ogalijen, Olgolgen, Mura
In the vampire lore of the Czech Republic there is a vampiric REVENANT called an ogoljen ("stripped bare"). When it is out hunting for humans to attack for their blood, it keeps dirt from its gravesite in its navel. An ogoljen cannot be destroyed, but it can be captured and buried at a crossroads to keep it from ever rising again.
Source: Grimm, Teutonic Mythology, 1266; Haining, Dictionary of Vampires, 191; Kessler, Demons of the Night, 13­21; Volta, The Vampire, 144

Encyclopedia of vampire mythology . 2014.

Look at other dictionaries:

  • ogolíti — ím in ogólim dov., ogólil in ogôlil (ȋ í, ọ) narediti, povzročiti, da postane kaj golo: dež in veter sta ogolila drevje; jablane so se že ogolile / ogolili so skoraj celo pobočje posekali / ogoliti prašiča ogóljen a o tudi ogoljèn êna o 1.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ogòliti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ògolīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ògoljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}učiniti golim (ob. o skidanju kore stabla, kresanju krošnje i sl.); ogolititi b. {{001f}}posjeći drveće, uništiti biljke [∼ brda; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • orúniti — (što, se) svrš. 〈prez. òrūnīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òrūnjen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}skinuti runo (s ovčje kože) b. {{001f}}učiniti da klip ostane bez zrnja, {{c=1}}usp. {{ref}}runiti (1){{/ref}} 2. {{001f}}(se) ostati na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • psilomelan — psilomèlān m <G psilomelána> DEFINICIJA min. željeznocrni i tamno čeličnosivi mineral, manganov oksid ETIMOLOGIJA grč. psilós: ogoljen, gladak + mélas: crn …   Hrvatski jezični portal

  • psiloza — psilóza ž DEFINICIJA pat. opadanje kose, a i drugih dlaka, posebno trepavica; stanje potpune ćelavosti i ogoljelosti ETIMOLOGIJA grč. psílōsis ≃ psilós: ogoljen, gladak + oza …   Hrvatski jezični portal

  • oruniti — orúniti (se) svrš. <prez. òrūnīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òrūnjen> DEFINICIJA 1. (što) a. skinuti runo (s ovčje kože) b. učiniti da klip ostane bez zrnja, usp. runiti (1) 2. (se) ostati na površini ogoljen od onoga što se runi… …   Hrvatski jezični portal

  • ogoliti — ogòliti (koga, što, se) svrš. <prez. ògolīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ògoljen> DEFINICIJA 1. učiniti golim (ob. o skidanju kore stabla, kresanju krošnje i sl.) 2. (što) posjeći drveće, uništiti biljke [ogoliti brda; ogoliti… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.